Chính sách bảo mật và thông tin

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin tại Giá Xe Tốt

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch/để lại thông tin trên website giaxetot.vn do Giá Xe Tốt sở hữu.

Chính Sách này mô tả cách GIÁ XE TỐT tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Giá xe tốt (“Khách Hàng”).

 Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên GIÁ XE TỐT được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên GIÁ XE TỐT.

2. Quy định cụ thể

Về việc thu thập thông tin

- Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký Form thông tin nhận tư vấn, báo giá, đăng ký lái thử, nhận bản tin tại GIÁ XE TỐT, tùy từng thời điểm.

 Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc nhận được tư vấn hỗ trợ (“Thông Tin Khách Hàng”).

- Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.

GIÁ XE TỐT không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo. 

Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

- Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và GIÁ XE TỐT, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của GIÁ XE TỐT.

- GIÁ XE TỐT có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng.

GIÁ XE TỐT cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký và/hoặc sử dụng các tính năng của GIÁ XE TỐT.

- Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc…

 Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được GIÁ XE TỐT lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên GIÁ XE TỐT. Sau khi thời hạn này kết thúc, GIÁ XE TỐT sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

- Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của GIÁ XE TỐT. Cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống GIÁ XE TỐT, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.

Trong trường hợp GIÁ XE TỐT phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… GIÁ XE TỐT có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

GIÁ XE TỐT có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

- Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào GIÁ XE TỐT.

- Liên hệ, Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với GIÁ XE TỐT và ngược lại.

- Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Về việc liên kết với các website khác

- Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên GIÁ XE TỐT trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của GIÁ XE TỐT tại www.giaxetot.vn

Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

- GIÁ XE TỐT không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

Hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để GIÁ XE TỐT cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển, cho tư vấn hỗ trợ …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, GIÁ XE TỐT sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, GIÁ XE TỐT cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

- GIÁ XE TỐT có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

·         Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: GIÁ XE TỐT có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp GIÁ XE TỐT tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho GIÁ XE TỐT sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

·         Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, tư vấn của GIÁ XE TỐT: GIÁ XE TỐT có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và tư vấn bán hàng để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. GIÁ XE TỐT cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

·         Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được GIÁ XE TỐT sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics, Facebook...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google Ad.

·         Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà GIÁ XE TỐT có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, GIÁ XE TỐT sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của GIÁ XE TỐT 08888 313 156 hoặc gửi email đến địa chỉ: giaxetot.vn@gmail.com.

Bằng việc đăng ký thông tin cá nhân tại website https://giaxetot.vn/, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi.