Tìm thấy 18 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 1,2 tỷ - 1,5 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 1,339,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,399,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,414,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,414,600,000 VNĐ

Giá từ : 1,129,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,129,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,217,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,217,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,367,700,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,378,700,000 VNĐ

Giá từ : 1,444,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,444,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,399,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,399,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,244,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,244,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,118,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,135,000,000 VNĐ