Tìm thấy 22 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 1,2 tỷ - 1,5 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 1,218,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,218,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,307,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,307,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,249,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,249,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,299,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,299,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,339,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,399,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,226,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,649,000,000 VNĐ

Giá từ : 881,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,129,000,000 VNĐ

Giá từ : 948,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,217,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,074,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,378,700,000 VNĐ