Tìm thấy 27 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 1,2 tỷ - 1,5 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 1,479,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,479,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,469,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,469,000,000 VNĐ

VF9

Giá từ : 1,443,200,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,443,200,000 VNĐ

Giá từ : 1,319,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,319,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,495,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,495,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,470,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,470,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,124,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,288,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,249,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,249,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,299,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,299,000,000 VNĐ