Tìm thấy 59 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 900tr - 1,2 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 1,128,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,128,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,199,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,199,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,119,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,149,000,000 VNĐ

Giá từ : 999,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 999,000,000 VNĐ

Giá từ : 908,500,000 VNĐ

Giá niêm yết : 950,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,048,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,100,000,000 VNĐ

Giá từ : 982,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 995,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,019,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,019,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,040,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,060,000,000 VNĐ