Tìm thấy 57 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 900tr - 1,2 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 889,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 989,000,000 VNĐ

Giá từ : 999,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,069,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,059,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,149,000,000 VNĐ

Giá từ : 820,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 913,000,000 VNĐ

Giá từ : 885,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 993,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,128,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,128,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,199,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,199,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,119,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,149,000,000 VNĐ

Giá từ : 999,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 999,000,000 VNĐ