Tìm thấy 55 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 900tr - 1,2 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 995,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,000,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,055,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,060,000,000 VNĐ

Giá từ : 950,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 950,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,185,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,185,000,000 VNĐ

Giá từ : 980,500,000 VNĐ

Giá niêm yết : 980,500,000 VNĐ

Giá từ : 988,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 988,000,000 VNĐ

Giá từ : 956,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 956,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,062,500,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,062,500,000 VNĐ

Giá từ : 1,026,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,026,000,000 VNĐ