Tìm thấy 56 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 900tr - 1,2 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 995,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 995,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,019,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,019,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,060,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,060,000,000 VNĐ

Giá từ : 888,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 980,500,000 VNĐ

Giá từ : 988,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 988,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,185,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,185,000,000 VNĐ

Giá từ : 990,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,062,500,000 VNĐ

Giá từ : 1,026,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,026,000,000 VNĐ

Giá từ : 925,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 925,000,000 VNĐ