Tìm thấy 55 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 900tr - 1,2 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 1,019,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,019,000,000 VNĐ

Giá từ : 980,500,000 VNĐ

Giá niêm yết : 980,500,000 VNĐ

Giá từ : 988,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 988,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,062,500,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,062,500,000 VNĐ

Giá từ : 1,026,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,026,000,000 VNĐ

Giá từ : 925,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 925,000,000 VNĐ

Giá từ : 960,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 960,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,092,500,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,092,500,000 VNĐ

Giá từ : 1,226,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,226,000,000 VNĐ