Tìm thấy 14 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 2 tỷ - 3 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 2,329,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,329,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,510,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,510,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,499,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,499,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,281,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,389,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,399,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,399,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,749,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,749,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,340,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,340,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,600,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,600,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,268,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,268,000,000 VNĐ