Tìm thấy 5 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 6 tỷ - 7 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 6,740,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 7,349,000,000 VNĐ

Giá từ : 5,989,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 6,382,000,000 VNĐ

Giá từ : 6,490,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 6,490,000,000 VNĐ

Giá từ : 6,709,000,000 VNĐ

Giá từ : 6,169,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 6,169,000,000 VNĐ