Tìm thấy 7 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 7 tỷ - 8 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 8,199,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 8,199,000,000 VNĐ

Giá từ : 8,180,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 8,180,000,000 VNĐ

Giá từ : 7,710,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 7,710,000,000 VNĐ

Giá từ : 7,080,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 7,080,000,000 VNĐ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá từ : 7,829,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 7,829,000,000 VNĐ