Tìm thấy 62 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 900tr - 1,2 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 1,066,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,066,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,119,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,149,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,120,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,120,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,100,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,160,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,030,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,030,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,200,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,200,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,020,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,020,000,000 VNĐ

Giá từ : 995,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 995,000,000 VNĐ

Giá từ : 913,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 913,000,000 VNĐ