Giá xe ô tô lăn bánh Video

Cách tính giá lăn bánh xe ô tô chi tiết nhất năm 2019 hướng dẫn chi tiêt bằng Video.

Các chi phí bắt buộc cần nộp:

  1. Thuế trước bạ
  2. Biển số xe
  3. Phí Đăng kiểm
  4. Phí bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự bắt buộc
  5. Phí bảo hiểm thân vỏ.

Chi tiết Công cụ tính giá lăn bánh 

Đánh giá (1 lượt)

Có thể bạn quan tâm