Tìm thấy 26 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 1,5tỷ - 2tỷx
Xóa hết

Giá từ : 1,589,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,589,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,559,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,559,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,789,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,789,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,669,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,669,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,999,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,999,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,686,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,868,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,699,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,699,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,859,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,859,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,419,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,499,000,000 VNĐ