Tìm thấy 18 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 1,5tỷ - 2tỷx
Xóa hết

Giá từ : 1,209,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,209,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,949,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,949,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,355,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,619,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,958,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,029,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,996,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,089,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,628,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,628,000,000 VNĐ

Giá từ : 2,419,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 2,499,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,575,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,575,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,750,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,750,000,000 VNĐ