Tìm thấy 62 kết quả

Đã lọc:

Mức giá: 900tr - 1,2 tỷx
Xóa hết

Giá từ : 798,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 848,000,000 VNĐ

Giá từ : 969,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,019,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,240,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,240,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,110,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,110,000,000 VNĐ

Giá từ : 850,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 898,000,000 VNĐ

Giá từ : 925,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 925,000,000 VNĐ

Giá từ : 960,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 960,000,000 VNĐ

Giá từ : 1,092,500,000 VNĐ

Giá niêm yết : 1,092,500,000 VNĐ

Giá từ : 925,000,000 VNĐ

Giá niêm yết : 998,000,000 VNĐ